Fight for peace belönade av IOK

Det sociala projektet ”Fight for peace” har belönats av Internationella Olympiska Kommittén, IOK. Priset fick man på IOK:s världskonferens, Sports for all, 24 april.

Fight for Peace använder boxning & kampsport kombinerat med utbildning och personlig utveckling för att utveckla ungdomar i samhällen som drabbas av kriminalitet och våld. Man ger ungdomar en valmöjlighet bort från våldet. Projektet startade ursprungligen i Rio de Janeiro, Brasilien år 2000. Sedan dess har man utbildat och spridit sin idé till fler än 120 organisationer världen över.

Läs mer på Fight for Peace eller på OS-sidan för Rio de Janeiro

Säger nej till förlängd matchtid för boxning

Björn Lindvall är medicinskt sakkunnig i Kampsortdelegationen.  Han säger nej till boxningsmatcher som är längre än 12 minuter. Det har inte framkommit något nytt sen lagen skrevs som motiverar längre matchtider, säger han.

Trots detta ges ibland tillstånd för vissa proffsboxningsmatcher att gå över längre tid. Kampsportdelegationen består av tre personer och när det röstas är det majoritetsbeslutet. Förra veckan togs beslut om tillstånd för längre matchtider i tre kommande proffsmatcher.

Läs mer och lyssna på Björn Lindvalls resonemang på SR P4 Örebo.

Kampsportdelegationen finns hos Länsstyrelsen i Örebro och där finns delegationens beslut på ansökningar. I dessa ges mer information om lagen och dess förarbete som ska vara vägledande vid beslut.

Bantning inom idrott kan leda till kraftigt försämrade prestationer

Stefan Pettersson som är dietist i Sveriges olympiska kommittés resursteam för elitidrottare har kommit med en avhandling som handlar om hur bantning inför match i kampsport kan påverka kroppen på ett negativt sätt.

Tidigare studier visar att cirka 80-90 procent av de tävlande i viktklassporter bantar innan tävling.

Kostråd och långsiktig viktoptimering men också förändringar i tävlingsreglerna föreslås om man vill minska förekomsten av de drastiska och kortsiktiga viktminskningarna.

”En väg är att ha invägningarna precis före match, eller att ha invägning som nu men dessutom även en kontrollvägning precis före match där det finns en gräns för hur mycket du får gå upp däremellan”, säger Pettersson.

Läs avhandlingen: Nutrition in Olympic Combat Sports. Elite athletes’ dietary intake, hydration status and experiences of weight regulation

Läs även Fredrik Gundmarks kommentar till avhandlingen.  Han sitter i styrelsen för Svenska Budo & Kampsportsförbundet med utbildningsansvar.