Dopingstatistik i Sverige – antal fällda

130413dopingstatistik

Svenska Boxningsförbundet ligger högt upp på listan över Specialförbund som har flest antal fällda för doping. Riksidrottsförbundet publicerade ny statistik i mars 2013.

Läs hela statistiken på Riksidrottsförbundets hemsida.

– Antal dopingprov tagna i Sverige

– Antal dopingprov och bestraffade

– Antal dopingfall fördelat på dopingklass

– Antal bestraffade per kön

– Idrottsnivå bland bestraffade

– Dopingfällda per SF

– Dopingprov per SF och år

– Prov per distrikt och år