IOK:s expertgrupp tyckte att hjälmen skulle vara kvar

”Efter sin utbildning tog Sanna Neselius uppdraget som läkare för Svenska boxningsförbundet. Hon rekryterades av Svenska boxningsförbundets medicinska kommitté och blev sekreterare för EUBC – European Union Boxing Commission. Nu, inför OS, är hon en av åtta världsledande forskare som IOK anlitat för att utreda frågan om amatörboxarnas säkerhet.”

Läs mer om Sanna Neselius och hennes uppdrag inför OS i Rio 2016.

Bantning inom idrott kan leda till kraftigt försämrade prestationer

Stefan Pettersson som är dietist i Sveriges olympiska kommittés resursteam för elitidrottare har kommit med en avhandling som handlar om hur bantning inför match i kampsport kan påverka kroppen på ett negativt sätt.

Tidigare studier visar att cirka 80-90 procent av de tävlande i viktklassporter bantar innan tävling.

Kostråd och långsiktig viktoptimering men också förändringar i tävlingsreglerna föreslås om man vill minska förekomsten av de drastiska och kortsiktiga viktminskningarna.

”En väg är att ha invägningarna precis före match, eller att ha invägning som nu men dessutom även en kontrollvägning precis före match där det finns en gräns för hur mycket du får gå upp däremellan”, säger Pettersson.

Läs avhandlingen: Nutrition in Olympic Combat Sports. Elite athletes’ dietary intake, hydration status and experiences of weight regulation

Läs även Fredrik Gundmarks kommentar till avhandlingen.  Han sitter i styrelsen för Svenska Budo & Kampsportsförbundet med utbildningsansvar.

Sanna Neselius forskning

Under 2012 publicerades en svensk forskningsartikel på Plos One:

CSF-Biomarkers in Olympic Boxing: Diagnosis and Effects of Repetitive Head Trauma.

”– Vår studie visade att boxarna efter match hade förhöjda koncentrationer av fyra olika proteiner i hjärnvätskan, som alla signalerar en skada på hjärnans nervceller. Två av proteinerna var dessutom fortsatt förhöjda efter en viloperiod, säger forskaren Sanna Neselius vid Sahlgrenska akademin, som lett studien.”

Läs mer på forskning.se med uttalanden från Sanna Neselius som också är ledamot i Svenska Boxningsförbundets medicinska kommitté.

Se även artikel på Reuters sida där både Sanna Neselius och boxaren Salomo N’Tuve uttalar sig.